Formula za četiri koraka do manifestacije

Nil Donald Volš (Neale Donald Walsch) u svojoj knjizi „Božja poruka svetu“ (God’s message to the world) kaže: Molitva nije ništa drugo do Božja energija koja je fokusirana. Ova energija živi u nama, kao mi, i manifestuje se kroz nas svakog sata svakog dana, znali mi to ili ne – i želeli mi to ili ne. Ova... Continue Reading →

NEIZGOVORENA ISTINA (odlomak iz knjige SREĆNIJI OD BOGA, Nil Donald Volša)

  Postoje samo dva osnovna pitanja koja treba postaviti u životu: Šta ja mogu da dam drugima? Šta ja mogu da dam sebi? Važno je da nikada ne obrnete redosled ovih pitanja. U redu je pitati se šta možete da date sebi. U stvari, to je sasvim u redu. Lična ambicija, lična sreća, lična ispunjenost... Continue Reading →

Kako se pravilno moliti?

Molitva je jedno od najstarijih i najmističnijih ljudskih iskustava. Postoji toliko različitih načina molitve koliko postoji ljudi koji mole. Mnoge religije i duhovni pravci nas uče da zatražimo i daće nam se. To deluje izuzetno prosto, ali nekako nam se ipak čini da ako nešto samo zatražimo, to najćešće neće dati željene rezultate, a možda... Continue Reading →

Nil Donald Volš razgovara s Bogom

"Za­mi­sli­te da ste mogli Bo­gu da po­sta­vi­te naj­za­go­net­ni­ja pi­ta­nja o po­sto­ja­nju – pi­ta­nja o lju­ba­vi i ve­ri, do­bru i zlu, ži­vo­tu i smr­ti. Pret­po­sta­vi­te da je Bog dao ra­zu­mlji­ve i ja­sne od­go­vo­re. To se de­si­lo Ni­lu Do­nal­du Volšu. Mo­že se de­si­ti i va­ma. " Izdavač: Leo Commerce ISBN: 86-83909-75-9  Naručite knjigu u:   Knjižari Delfi ili... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

Create your website at WordPress.com
Get started